ติดต่อเรา ข้อมูล

ที่ตั้งโรงงาน:
ที่อยู่:
1569 SIYI Road, SHANGHAI CHINA
โทรศัพท์:
+ 86-21-6915 7636-
LEIPOLE ELECTRIC SOUTH EAST ASIA PTE LTD:
ที่อยู่:
81 TAGORE LANE, TAG.A # 03-12 สิงคโปร์ 787502
โทรศัพท์:
+ 65 6265 0208
มีคำถามหรือไม่?

info@leipole.com

โปรดระบุสิ่งต่อไปนี้ในคำถามของคุณ:
1 ข้อมูลส่วนบุคคลหรือธุรกิจ
2 ให้คำขอสินค้าในรายละเอียดที่ดี
3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ MOQ, ราคาต่อหน่วย ฯลฯ




โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลการติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะถูกส่งถึงผู้รับโดยตรงและจะไม่แสดงต่อสาธารณชน เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างชัดแจ้ง